План и Предварителни обявления за провеждане на Обществени поръчки 2016 - План и Предварителни обявления за провеждане на Обществени поръчки през 2016 в "СБАЛОЗ Д-Р М.МАРКОВ- Варна ЕООД"