План и Предварителни обявления за провеждане на Обществени поръчки 2015 - План и Предварителни обявления за провеждане на Обществени поръчки през 2015 в "СБАЛОЗ Д-Р М.МАРКОВ- Варна ЕООД"