Рамково споразумение № РД-11-158/26.03.2021г.: "Лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група D "Дерматологични средства", анатомо-терапевтична група G "Пикочно-полова система и полови хормони", анатомо-терапевтична група H "Хормонални препарати за системно приложение, с изключение на полови хормони и инсулини" и анатомо-терапевтична група J "Антиинфекциозни средства за системно приложение", за нуждите на "СБАЛОЗ д-р Марко Антонов Марков - Варна" ЕООД"

Информация за поръчката

  • Наименование: Рамково споразумение № РД-11-158/26.03.2021г.: "Лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група D "Дерматологични средства", анатомо-терапевтична група G "Пикочно-полова система и полови хормони", анатомо-терапевтична група H "Хормонални препарати за системно приложение, с изключение на полови хормони и инсулини" и анатомо-терапевтична група J "Антиинфекциозни средства за системно приложение", за нуждите на "СБАЛОЗ д-р Марко Антонов Марков - Варна" ЕООД"
  • № на АОП: 00080-2020-0012
  • Дата на поръчката: 20.04.2021 г.

Документи

1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка

2. Документация за участие и образци

3. Разяснения и отговори на запитвания6. Доклад на комисията


8. Допълнителни споразумения