Рамково споразумение № РД-11-110/01.03.2021г.: “Лекарствени продукти от анатомо- терапевтична група N “Нервна система”, анатомо- терапевтична група R “Дихателна система”, анатомо- терапевтична група P “Антипаразитни продукти, инсектициди и репеленти”, анатомо- терапевтична група S “Сензорни органи" и анатомо- терапевтична група V “Разни”, за нуждите на "СБАЛОЗ д-р Марко Антонов Марков - Варна" ЕООД"

Информация за поръчката

  • Наименование: Рамково споразумение № РД-11-110/01.03.2021г.: “Лекарствени продукти от анатомо- терапевтична група N “Нервна система”, анатомо- терапевтична група R “Дихателна система”, анатомо- терапевтична група P “Антипаразитни продукти, инсектициди и репеленти”, анатомо- терапевтична група S “Сензорни органи" и анатомо- терапевтична група V “Разни”, за нуждите на "СБАЛОЗ д-р Марко Антонов Марков - Варна" ЕООД"
  • № на АОП: 00080-2020-0010
  • Дата на поръчката: 09.03.2021 г.

Документи

1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка

2. Документация за участие и образци

3. Разяснения и отговори на запитвания6. Доклад на комисията


8. Допълнителни споразумения