Рамково споразумение № РД-11-62/01.02.2021г.:" Лекарствени продукти от Анатомо-терапевтична група B "Кръв и кръвотворни органи" и Анатомо-терапевтича група L "Антинеопластични и имуномодулиращи средства", за нуждите на "СБАЛОЗ д-р Марко Антонов Марков - Варна" ЕООД "

Информация за поръчката

  • Наименование: Рамково споразумение № РД-11-62/01.02.2021г.:" Лекарствени продукти от Анатомо-терапевтична група B "Кръв и кръвотворни органи" и Анатомо-терапевтича група L "Антинеопластични и имуномодулиращи средства", за нуждите на "СБАЛОЗ д-р Марко Антонов Марков - Варна" ЕООД "
  • № на АОП: 00080-2020-0004 на МЗ
  • Дата на поръчката: 05.02.2021 г.