Рамково споразумение № РД-11-54/28.01.2021г.: "Лекарствени продукти от Анатомо-терапевтична група C „Сърдечно-съдова система“, за нуждите на "СБАЛОЗ д-р Марко Антонов Марков - Варна" ЕООД"

Информация за поръчката

  • Наименование: Рамково споразумение № РД-11-54/28.01.2021г.: "Лекарствени продукти от Анатомо-терапевтична група C „Сърдечно-съдова система“, за нуждите на "СБАЛОЗ д-р Марко Антонов Марков - Варна" ЕООД"
  • № на АОП: 00080-2020-0011 на МЗ
  • Дата на поръчката: 04.02.2021 г.

Документи

1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка

2. Документация за участие и образци

3. Разяснения и отговори на запитвания

4. Протоколи от заседания на комисията


6. Доклад на комисията


8. Допълнителни споразумения