00080-2020-0004 на МЗ – Процедура по вътрешен конкурентен избор с предмет " Лекарствени продукти от Анатомо-терапевтична група B "Кръв и кръвотворни органи" и Анатомо-терапевтича група L "Антинеопластични и имуномодулиращи средства", за нуждите на "СБАЛОЗ д-р Марко Антонов Марков - Варна" ЕООД "

Информация за поръчката

  • Наименование: 00080-2020-0004 на МЗ – Процедура по вътрешен конкурентен избор с предмет " Лекарствени продукти от Анатомо-терапевтична група B "Кръв и кръвотворни органи" и Анатомо-терапевтича група L "Антинеопластични и имуномодулиращи средства", за нуждите на "СБАЛОЗ д-р Марко Антонов Марков - Варна" ЕООД "
  • № на АОП: 00080-2020-0004 на МЗ
  • Дата на поръчката: 25.01.2021 г.

Документи

1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка

2. Документация за участие и образци

3. Разяснения и отговори на запитвания

4. Протоколи от заседания на комисията


6. Доклад на комисията


8. Допълнителни споразумения