00080-2019-0022 НА МЗ – "Доставка на лекарствени продукти по рамково споразумение № РД-11-270/22.06.2020г., за нуждите на "СБАЛОЗ д-р Марко Антонов Марков - Варна" ЕООД"

Информация за поръчката

  • Наименование: 00080-2019-0022 НА МЗ – "Доставка на лекарствени продукти по рамково споразумение № РД-11-270/22.06.2020г., за нуждите на "СБАЛОЗ д-р Марко Антонов Марков - Варна" ЕООД"
  • № на АОП: 00080-2019-0022 НА МЗ
  • Дата на поръчката: 12.08.2020 г.