ПД-06-2020:ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: "Доставка чрез периодични заявки на реактиви и консумативи за нуждите на Клинична лаборатория към „СБАЛОЗ д-р Марко Марков - Варна“ ЕООД", по прекратени номенклатури“

Информация за поръчката

  • Наименование: ПД-06-2020:ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: "Доставка чрез периодични заявки на реактиви и консумативи за нуждите на Клинична лаборатория към „СБАЛОЗ д-р Марко Марков - Варна“ ЕООД", по прекратени номенклатури“
  • № на АОП: 00743-2020-0006
  • Дата на поръчката: 08.06.2020 г.