ОП-05-2020: Открита процедура с предмет: “Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия, които НЗОК не заплаща, за нуждите на Отделение по хирургия в областта на онкологичните заболявания /ОХООЗ/ и Отделение по гастроентерология в областта на онкологичните заболявания /ОГЕООЗ/ към „СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна“ ЕООД"

Информация за поръчката

  • Наименование: ОП-05-2020: Открита процедура с предмет: “Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия, които НЗОК не заплаща, за нуждите на Отделение по хирургия в областта на онкологичните заболявания /ОХООЗ/ и Отделение по гастроентерология в областта на онкологичните заболявания /ОГЕООЗ/ към „СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна“ ЕООД"
  • № на АОП: 00743-2020-0005
  • Дата на поръчката: 20.05.2020 г.

Документи

1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка


3. Разяснения и отговори на запитвания6. Доклад на комисията

7. Договори

8. Допълнителни споразумения