ПС-03-2020:ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: “Извънгаранционен абонаментен сервиз и профилактика на медицинската апаратура, собственост на „СБАЛОЗ д-р Марко Марков - Варна“ ЕООД, по пет обособени позиции”

Информация за поръчката

  • Наименование: ПС-03-2020:ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: “Извънгаранционен абонаментен сервиз и профилактика на медицинската апаратура, собственост на „СБАЛОЗ д-р Марко Марков - Варна“ ЕООД, по пет обособени позиции”
  • № на АОП: 00743-2020-0003
  • Дата на поръчката: 17.03.2020 г.

Документи3. Разяснения и отговори на запитвания

8. Допълнителни споразумения