ОП-02-2020: Oткрита процедура с предмет: "Доставка чрез периодични заявки на реактиви и консумативи за нуждите на Клинична лаборатория към „СБАЛОЗ д-р Марко Марков - Варна“ ЕООД, по прекратени номенклатури"

Информация за поръчката

  • Наименование: ОП-02-2020: Oткрита процедура с предмет: "Доставка чрез периодични заявки на реактиви и консумативи за нуждите на Клинична лаборатория към „СБАЛОЗ д-р Марко Марков - Варна“ ЕООД, по прекратени номенклатури"
  • № на АОП: 00743-2020-0002
  • Дата на поръчката: 11.03.2020 г.

Документи

1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка


3. Разяснения и отговори на запитвания6. Доклад на комисията


8. Допълнителни споразумения