ОП-01-2020: Открита процедура с предмет: "Доставка чрез периодични заявки на медикаменти, заплащани от НЗОК извън цената на клиничните пътеки и процедури, за нуждите на "СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна" ЕООД"

Информация за поръчката

  • Наименование: ОП-01-2020: Открита процедура с предмет: "Доставка чрез периодични заявки на медикаменти, заплащани от НЗОК извън цената на клиничните пътеки и процедури, за нуждите на "СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна" ЕООД"
  • № на АОП: 00743-2020-0001
  • Дата на поръчката: 14.02.2020 г.

Документи

1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка


3. Разяснения и отговори на запитвания

4. Протоколи от заседания на комисията

5. Решение за класиране

6. Доклад на комисията

7. Договори

8. Допълнителни споразумения

9. Допълнителна информация