ОП-01-2020: Открита процедура с предмет: "Доставка чрез периодични заявки на медикаменти, заплащани от НЗОК извън цената на клиничните пътеки и процедури, за нуждите на "СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна" ЕООД"

Информация за поръчката

  • Наименование: ОП-01-2020: Открита процедура с предмет: "Доставка чрез периодични заявки на медикаменти, заплащани от НЗОК извън цената на клиничните пътеки и процедури, за нуждите на "СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна" ЕООД"
  • № на АОП: 00743-2020-0001
  • Дата на поръчката: 14.02.2020 г.

Документи3. Разяснения и отговори на запитвания6. Доклад на комисията


8. Допълнителни споразумения