О-01-2020 - "Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия, за нуждите на "СБАЛОЗ д-р М.Марков - Варна"ЕООД, по четири обособени позиции"

Информация за поръчката

  • Наименование: О-01-2020 - "Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия, за нуждите на "СБАЛОЗ д-р М.Марков - Варна"ЕООД, по четири обособени позиции"
  • № на АОП: 9095899
  • Дата на поръчката: 20.01.2020 г.