О-04-2019: “Доставка на горива за нуждите на „СБАЛОЗ д-р М. Марков – Варна“ ЕООД по обособени позиции”

Информация за поръчката

  • Наименование: О-04-2019: “Доставка на горива за нуждите на „СБАЛОЗ д-р М. Марков – Варна“ ЕООД по обособени позиции”
  • № на АОП: 9095088
  • Дата на поръчката: 05.12.2019 г.