ОП-09-2019: Открита процедура с предмет: ,,Доставка чрез периодични заявки на лекарствени продукти за нуждите на ,,СБАЛОЗ д-р М.Марков-Варна''ЕООД''

Информация за поръчката

  • Наименование: ОП-09-2019: Открита процедура с предмет: ,,Доставка чрез периодични заявки на лекарствени продукти за нуждите на ,,СБАЛОЗ д-р М.Марков-Варна''ЕООД''
  • № на АОП: 00743-2019-09
  • Дата на поръчката: 04.11.2019 г.

Документи

1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка


3. Разяснения и отговори на запитвания6. Доклад на комисията9. Допълнителна информация