О-02-2019 - "Доставка на готова храна по диети за пациентите, храна и тонизиращи напитки за служителите, отговарящи на изискванията на Наредба 11 от 21.12.2005г., за нуждите на “СБАЛОЗ д-р Марко Марков-Варна” ЕООД, по три обособени позиции"

Информация за поръчката

  • Наименование: О-02-2019 - "Доставка на готова храна по диети за пациентите, храна и тонизиращи напитки за служителите, отговарящи на изискванията на Наредба 11 от 21.12.2005г., за нуждите на “СБАЛОЗ д-р Марко Марков-Варна” ЕООД, по три обособени позиции"
  • № на АОП: 9092139
  • Дата на поръчката: 03.09.2019 г.