ОП-06-2019: Открита процедура с предмет: „Технологичен ъпгрейд на система за планиране на лъчелечението и на пациентска информационна система за обмен на лъчетерапевтична информация с линеен ускорител, за нуждите на "СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна" ЕООД“

Информация за поръчката

  • Наименование: ОП-06-2019: Открита процедура с предмет: „Технологичен ъпгрейд на система за планиране на лъчелечението и на пациентска информационна система за обмен на лъчетерапевтична информация с линеен ускорител, за нуждите на "СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна" ЕООД“
  • № на АОП: 00743-2019-0006
  • Дата на поръчката: 05.08.2019 г.

Документи3. Разяснения и отговори на запитвания

4. Протоколи от заседания на комисията


6. Доклад на комисията


8. Допълнителни споразумения