О-01-2019: Обява с предмет: “Извънгаранционен абонаментен сервиз и профилактика на медицинската апаратура, собственост на „СБАЛОЗ д-р Марко Марков - Варна“ ЕООД, по обособени позиции”

Информация за поръчката

  • Наименование: О-01-2019: Обява с предмет: “Извънгаранционен абонаментен сервиз и профилактика на медицинската апаратура, собственост на „СБАЛОЗ д-р Марко Марков - Варна“ ЕООД, по обособени позиции”
  • № на АОП: 9090950
  • Дата на поръчката: 01.08.2019 г.

Документи3. Проект на договор

4. Информация за публикувана в профил на купувача обява - удължаване на срока по чл.188, ал.2 от ЗОП

5. Протокол от заседание на комисията


7. Допълнителни споразумения

8. Друга информация