ОП-04-2019: Открита процедура с предмет: "Доставка чрез периодични заявки на реактиви и консумативи за нуждите на Клинична лаборатория към „СБАЛОЗ д-р Марко Марков - Варна“ ЕООД"

Информация за поръчката

  • Наименование: ОП-04-2019: Открита процедура с предмет: "Доставка чрез периодични заявки на реактиви и консумативи за нуждите на Клинична лаборатория към „СБАЛОЗ д-р Марко Марков - Варна“ ЕООД"
  • № на АОП: 00743-2019-0004
  • Дата на поръчката: 28.02.2019 г.

Документи

1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка


3. Разяснения и отговори на запитвания6. Доклад на комисията


8. Допълнителни споразумения