ОП-03-2019: Oткрита процедура с предмет: “Извънгаранционно сервизно обслужване на високоспециализирана медицинска апаратура - Мултимодален линеен ускорител с многолистен колиматор в комплект с верификационна, планираща и локална мрежа за обмен на лъчетерапевтична информация”

Информация за поръчката

  • Наименование: ОП-03-2019: Oткрита процедура с предмет: “Извънгаранционно сервизно обслужване на високоспециализирана медицинска апаратура - Мултимодален линеен ускорител с многолистен колиматор в комплект с верификационна, планираща и локална мрежа за обмен на лъчетерапевтична информация”
  • № на АОП: 00743-2019-0003
  • Дата на поръчката: 25.01.2019 г.