ПД-02-2019: Процедура на пряко договаряне по ЗОП с предмет:„ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НОРМАЛНАТА РАБОТА НА ЛИНЕЕН УСКОРИТЕЛ ЕLEKTA SYNERGY PLATFORM, ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТА, СЛЕД ВЪЗНИКНАЛ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАТА НА MOSAIQ, ИНСТАЛИРАНА В "СБАЛОЗ Д-Р М. МАРКОВ - ВАРНА" ЕООД"

Информация за поръчката

  • Наименование: ПД-02-2019: Процедура на пряко договаряне по ЗОП с предмет:„ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НОРМАЛНАТА РАБОТА НА ЛИНЕЕН УСКОРИТЕЛ ЕLEKTA SYNERGY PLATFORM, ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТА, СЛЕД ВЪЗНИКНАЛ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАТА НА MOSAIQ, ИНСТАЛИРАНА В "СБАЛОЗ Д-Р М. МАРКОВ - ВАРНА" ЕООД"
  • № на АОП: 00743-2019-0002
  • Дата на поръчката: 22.01.2019 г.

Документи

1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка

2. Документация за участие и образци

3. Разяснения и отговори на запитвания

4. Протоколи от заседания на комисията

5. Решение за класиране

6. Доклад на комисията


8. Допълнителни споразумения