ПС-01-2019: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: ОП - 01 - 2019: “Извънгаранционен абонаментен сервиз и профилактика на медицинската апаратура, собственост на „СБАЛОЗ д-р Марко Марков - Варна“ ЕООД, по четири обособени позиции”

Информация за поръчката

  • Наименование: ПС-01-2019: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: ОП - 01 - 2019: “Извънгаранционен абонаментен сервиз и профилактика на медицинската апаратура, собственост на „СБАЛОЗ д-р Марко Марков - Варна“ ЕООД, по четири обособени позиции”
  • № на АОП: 00743-2019-0001
  • Дата на поръчката: 14.01.2019 г.

Документи

1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка


3. Разяснения и отговори на запитвания6. Доклад на комисията9. Допълнителна информация