О-05-2018: Обява с предмет:„Доставка на дизелово гориво (газьол) за отопление с код по КН 27101943, през отоплителен сезон 2018г. – 2019г., за нуждите на „СБАЛОЗ д-р М. Марков – Варна“ ЕООД“.

Информация за поръчката

  • Наименование: О-05-2018: Обява с предмет:„Доставка на дизелово гориво (газьол) за отопление с код по КН 27101943, през отоплителен сезон 2018г. – 2019г., за нуждите на „СБАЛОЗ д-р М. Марков – Варна“ ЕООД“.
  • № на АОП: 9084125
  • Дата на поръчката: 11.12.2018 г.