О - 04 - 2018 Обява с предмет: : „Доставка на газьол за отопление през отоплителен сезон 2018г. – 2019г., за нуждите на „СБАЛОЗ д-р М. Марков – Варна“ ЕООД“

Информация за поръчката

  • Наименование: О - 04 - 2018 Обява с предмет: : „Доставка на газьол за отопление през отоплителен сезон 2018г. – 2019г., за нуждите на „СБАЛОЗ д-р М. Марков – Варна“ ЕООД“
  • № на АОП: 9083076
  • Дата на поръчката: 14.11.2018 г.

Документи3. Проект на договор

4. Информация за публикувана в профил на купувача обява - удължаване на срока по чл.188, ал.2 от ЗОП

5. Протокол от заседание на комисията

6. Договор

7. Допълнителни споразумения