ПС-08-2018: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: „Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на "СБАЛОЗ д-р Марко Марков - Варна“ ЕООД"

Информация за поръчката

  • Наименование: ПС-08-2018: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: „Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на "СБАЛОЗ д-р Марко Марков - Варна“ ЕООД"
  • № на АОП: 00743-2018-0008
  • Дата на поръчката: 28.09.2018 г.

Документи

1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка


3. Разяснения и отговори на запитвания


5. Решение за класиране

6. Доклад на комисията


8. Допълнителни споразумения