О-03-2018: ОБЯВА С ПРЕДМЕТ:"Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на комплект рентгенова тръба за компютърен томограф: GE BRIGHT SPEED 16, при условията на връщане на дефектирала тръба“

Информация за поръчката

  • Наименование: О-03-2018: ОБЯВА С ПРЕДМЕТ:"Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на комплект рентгенова тръба за компютърен томограф: GE BRIGHT SPEED 16, при условията на връщане на дефектирала тръба“
  • № на АОП: 9081080
  • Дата на поръчката: 21.09.2018 г.