ПД-06-2018: Процедура на пряко договаряне по ЗОП с предмет: "Абонаментна поддръжка на приложни програмни продукти, изграждащи болничната информационна система на "СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна" ЕООД"

Информация за поръчката

  • Наименование: ПД-06-2018: Процедура на пряко договаряне по ЗОП с предмет: "Абонаментна поддръжка на приложни програмни продукти, изграждащи болничната информационна система на "СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна" ЕООД"
  • № на АОП: 00743-2018-0006
  • Дата на поръчката: 14.09.2018 г.