О - 02 - 2018: "Доставка на готова храна по диети за пациентите и храна за служителите, отговарящи на изискванията на Наредба 11 от 21.12.2005г., за нуждите на “СБАЛОЗ д-р Марко Марков-Варна” ЕООД, по обособени позиции"

Информация за поръчката

  • Наименование: О - 02 - 2018: "Доставка на готова храна по диети за пациентите и храна за служителите, отговарящи на изискванията на Наредба 11 от 21.12.2005г., за нуждите на “СБАЛОЗ д-р Марко Марков-Варна” ЕООД, по обособени позиции"
  • № на АОП: 9078313
  • Дата на поръчката: 10.07.2018 г.

Документи
4. Информация за публикувана в профил на купувача обява - удължаване на срока по чл.188, ал.2 от ЗОП


6. Договор

7. Допълнителни споразумения

8. Друга информация