ОП-05-2018: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за визуализация и интеграция на лапароскопска хирургия и високоспециализирана ендоскопска диагностика и терапия, за нуждите на „СБАЛОЗ д-р М. Марков – Варна“ ЕООД“

Информация за поръчката

  • Наименование: ОП-05-2018: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за визуализация и интеграция на лапароскопска хирургия и високоспециализирана ендоскопска диагностика и терапия, за нуждите на „СБАЛОЗ д-р М. Марков – Варна“ ЕООД“
  • № на АОП: 00743-2018-0005
  • Дата на поръчката: 09.05.2018 г.

Документи

1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка


3. Разяснения и отговори на запитвания

4. Протоколи от заседания на комисията


6. Доклад на комисията


8. Допълнителни споразумения