ОП-04-2018: "Доставка на медикаменти, заплащани от НЗОК извън цената на клиничните пътеки и процедури, и доставка на общоболнични лекарствени продукти, за нуждите на "СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна" ЕООД“, по две обособени позиции“

Информация за поръчката

  • Наименование: ОП-04-2018: "Доставка на медикаменти, заплащани от НЗОК извън цената на клиничните пътеки и процедури, и доставка на общоболнични лекарствени продукти, за нуждите на "СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна" ЕООД“, по две обособени позиции“
  • № на АОП: 00743-2018-0004
  • Дата на поръчката: 26.03.2018 г.

Документи

1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка


3. Разяснения и отговори на запитвания6. Доклад на комисията


8. Допълнителни споразумения