ОП-03-2018: "Доставка чрез периодични заявки на: медицински изделия, които НЗОК не заплаща, атравматичен шевен материал, общ медицински консуматив и медицински изделия заплащани от НЗОК извън цената на клиничните пътеки, за нуждите на „СБАЛОЗ д-р М. Марков – Варна“ ЕООД", по четири обособени позиции“

Информация за поръчката

  • Наименование: ОП-03-2018: "Доставка чрез периодични заявки на: медицински изделия, които НЗОК не заплаща, атравматичен шевен материал, общ медицински консуматив и медицински изделия заплащани от НЗОК извън цената на клиничните пътеки, за нуждите на „СБАЛОЗ д-р М. Марков – Варна“ ЕООД", по четири обособени позиции“
  • № на АОП: 00743-2018-0003
  • Дата на поръчката: 20.03.2018 г.

Документи

1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка


3. Разяснения и отговори на запитвания6. Доклад на комисията


8. Допълнителни споразумения