O-03-2017: „Извършване на охранителна дейност на сгради и прилежащ терен на „СБАЛОЗ д-р Марко Марков - Варна“ ЕООД“

Информация за поръчката

  • Наименование: O-03-2017: „Извършване на охранителна дейност на сгради и прилежащ терен на „СБАЛОЗ д-р Марко Марков - Варна“ ЕООД“
  • № на АОП: 9071384
  • Дата на поръчката: 11.12.2017 г.