О-02-2017: „Доставка на газьол за отопление през отоплителен сезон 2017г. – 2018г., за нуждите на „СБАЛОЗ д-р М. Марков – Варна“ ЕООД“

Информация за поръчката

  • Наименование: О-02-2017: „Доставка на газьол за отопление през отоплителен сезон 2017г. – 2018г., за нуждите на „СБАЛОЗ д-р М. Марков – Варна“ ЕООД“
  • № на АОП: 9071156
  • Дата на поръчката: 05.12.2017 г.

Документи
4. Информация за публикувана в профил на купувача обява - удължаване на срока по чл.188, ал.2 от ЗОП

5. Протокол от заседание на комисията

6. Договор

7. Допълнителни споразумения