ОП-09-2017/ПС-03-2017: „Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на "СБАЛОЗ д-р Марко Марков - Варна“ ЕООД"

Информация за поръчката

  • Наименование: ОП-09-2017/ПС-03-2017: „Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на "СБАЛОЗ д-р Марко Марков - Варна“ ЕООД"
  • № на АОП: 00743-2017-0009
  • Дата на поръчката: 05.10.2017 г.

Документи

1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка


3. Разяснения и отговори на запитвания6. Доклад на комисията