ОП-08-2017: "Доставка на 35 /тридесет и пет/ изчерпани медикамента, заплащани от НЗОК извън цената на клиничните пътеки и процедури, за нуждите на "СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна" ЕООД"

Информация за поръчката

  • Наименование: ОП-08-2017: "Доставка на 35 /тридесет и пет/ изчерпани медикамента, заплащани от НЗОК извън цената на клиничните пътеки и процедури, за нуждите на "СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна" ЕООД"
  • № на АОП: 00743-2017-0008
  • Дата на поръчката: 22.08.2017 г.

Документи

1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка


3. Разяснения и отговори на запитвания6. Доклад на комисията