ОП-07-2017 : "Доставка на девет изчерпани медикамента за цитостатична терапия, съгласно спецификация, за нуждите на "СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна" ЕООД"

Информация за поръчката

  • Наименование: ОП-07-2017 : "Доставка на девет изчерпани медикамента за цитостатична терапия, съгласно спецификация, за нуждите на "СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна" ЕООД"
  • № на АОП: 00743-2017-0007
  • Дата на поръчката: 04.07.2017 г.