ОП-06-2017: "ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И АТРАВМАТИЧЕН МАТЕРИАЛ, ЗА НУЖДИТЕ НА „СБАЛОЗ Д-Р МАРКО МАРКОВ - ВАРНА“ ЕООД", ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

Информация за поръчката

  • Наименование: ОП-06-2017: "ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И АТРАВМАТИЧЕН МАТЕРИАЛ, ЗА НУЖДИТЕ НА „СБАЛОЗ Д-Р МАРКО МАРКОВ - ВАРНА“ ЕООД", ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
  • № на АОП: 00743-2017-0006
  • Дата на поръчката: 09.06.2017 г.

Документи

1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка


3. Разяснения и отговори на запитвания6. Доклад на комисията


8. Допълнителни споразумения