ОП-05-2017:"ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, ЗА НУЖДИТЕ НА „СБАЛОЗ Д-Р МАРКО МАРКОВ - ВАРНА“ ЕООД"

Информация за поръчката

  • Наименование: ОП-05-2017:"ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, ЗА НУЖДИТЕ НА „СБАЛОЗ Д-Р МАРКО МАРКОВ - ВАРНА“ ЕООД"
  • № на АОП: 00743-2017-0005
  • Дата на поръчката: 06.06.2017 г.

Документи

1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка


3. Разяснения и отговори на запитвания6. Доклад на комисията


8. Допълнителни споразумения