О-01-2017"Доставка на готова храна по диети за пациентите и храна за служителите, отговарящи на изискванията на Наредба 11 от 21.12.2005г., за нуждите на “СБАЛОЗ д-р Марко Марков-Варна” ЕООД, по обособени позиции"

Информация за поръчката

  • Наименование: О-01-2017"Доставка на готова храна по диети за пациентите и храна за служителите, отговарящи на изискванията на Наредба 11 от 21.12.2005г., за нуждите на “СБАЛОЗ д-р Марко Марков-Варна” ЕООД, по обособени позиции"
  • № на АОП: 9064584
  • Дата на поръчката: 23.05.2017 г.