ОП-04-2017: “Извънгаранционен абонаментен сервиз и профилактика на медицинска апаратура в „СБАЛОЗ д-р Марко Марков - Варна“ ЕООД, по обособени позиции”

Информация за поръчката

  • Наименование: ОП-04-2017: “Извънгаранционен абонаментен сервиз и профилактика на медицинска апаратура в „СБАЛОЗ д-р Марко Марков - Варна“ ЕООД, по обособени позиции”
  • № на АОП: 00743-2017-0004
  • Дата на поръчката: 28.02.2017 г.

Документи

1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка


3. Разяснения и отговори на запитвания6. Доклад на комисията


8. Допълнителни споразумения

9. Допълнителна информация