ОП-03-2017/ПС-02-2017 "ДОСТАВКА НА ПРОТИВОТУМОРНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ СЪГЛАСНО СПЕЦИФИКАЦИЯ, ЗА НУЖДИТЕ НА "СБАЛОЗ Д-Р М. МАРКОВ - ВАРНА" ЕООД"

Информация за поръчката

  • Наименование: ОП-03-2017/ПС-02-2017 "ДОСТАВКА НА ПРОТИВОТУМОРНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ СЪГЛАСНО СПЕЦИФИКАЦИЯ, ЗА НУЖДИТЕ НА "СБАЛОЗ Д-Р М. МАРКОВ - ВАРНА" ЕООД"
  • № на АОП: 00743-2017-0003
  • Дата на поръчката: 22.02.2017 г.

Документи

1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка


3. Разяснения и отговори на запитвания6. Доклад на комисията


8. Допълнителни споразумения