ОП-02-2017/ПС-01-2017 „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на "СБАЛОЗ д-р Марко Марков - Варна“ ЕООД"

Информация за поръчката

  • Наименование: ОП-02-2017/ПС-01-2017 „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на "СБАЛОЗ д-р Марко Марков - Варна“ ЕООД"
  • № на АОП: 00743-2017-0002
  • Дата на поръчката: 09.02.2017 г.

Документи

1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка


3. Разяснения и отговори на запитвания6. Доклад на комисията

7. Договори

8. Допълнителни споразумения