ОП-01-2017 "Доставка чрез периодични заявки на реактиви и консумативи за нуждите на Клинична лаборатория към „СБАЛОЗ д-р Марко Марков - Варна“ ЕООД"

Информация за поръчката

  • Наименование: ОП-01-2017 "Доставка чрез периодични заявки на реактиви и консумативи за нуждите на Клинична лаборатория към „СБАЛОЗ д-р Марко Марков - Варна“ ЕООД"
  • № на АОП: 00743-2017-0001
  • Дата на поръчката: 13.01.2017 г.

Документи

1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка


3. Разяснения и отговори на запитвания



6. Доклад на комисията


8. Допълнителни споразумения