ОП-09-2016 "Доставка чрез периодични заявки на медицински консумативи и медицински изделия, за нуждите на „СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна“ ЕООД", включваща две обособени позиции“

Информация за поръчката

  • Наименование: ОП-09-2016 "Доставка чрез периодични заявки на медицински консумативи и медицински изделия, за нуждите на „СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна“ ЕООД", включваща две обособени позиции“
  • № на АОП: 00743-2016-0009
  • Дата на поръчката: 23.12.2016 г.

Документи

1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка


3. Разяснения и отговори на запитвания6. Доклад на комисията


8. Допълнителни споразумения