О-03-2016 „Извършване на охранителна дейност на сгради и прилежащ терен на „СБАЛОЗ д-р Марко Марков - Варна“ ЕООД"

Информация за поръчката

  • Наименование: О-03-2016 „Извършване на охранителна дейност на сгради и прилежащ терен на „СБАЛОЗ д-р Марко Марков - Варна“ ЕООД"
  • № на АОП: 9058524
  • Дата на поръчката: 14.11.2016 г.

Документи

1. Обява


3. Проект на договор

4. Информация за публикувана в профил на купувача обява - удължаване на срока по чл.188, ал.2 от ЗОП

5. Протокол от заседание на комисията


7. Допълнителни споразумения

8. Друга информация