ОП-08-2016: "Доставка чрез периодични заявки на лекарствени продукти и диетични храни за специални медицински цели, за нуждите на "СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна" ЕООД“, включваща три обособени позиции“

Информация за поръчката

  • Наименование: ОП-08-2016: "Доставка чрез периодични заявки на лекарствени продукти и диетични храни за специални медицински цели, за нуждите на "СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна" ЕООД“, включваща три обособени позиции“
  • № на АОП: 00743-2016-0008
  • Дата на поръчката: 13.10.2016 г.

Документи

1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка

6. Доклад на комисията9. Допълнителна информация