ОП-06-2016 "Доставка на лекарства за цитостатична терапия съгласно спецификация, за нуждите на "СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна" ЕООД"

Информация за поръчката

  • Наименование: ОП-06-2016 "Доставка на лекарства за цитостатична терапия съгласно спецификация, за нуждите на "СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна" ЕООД"
  • № на АОП: 00743-2016-0006
  • Дата на поръчката: 03.10.2016 г.

Документи

1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка


3. Разяснения и отговори на запитвания6. Доклад на комисията


8. Допълнителни споразумения