О-01-2016: "Доставка на комплект рентгенова тръба за компютърен томограф: GE BRIGHT SPEED 16 Dexus, за нуждите на „СБАЛОЗ д-р Марко Марков - Варна“ ЕООД"

Информация за поръчката

  • Наименование: О-01-2016: "Доставка на комплект рентгенова тръба за компютърен томограф: GE BRIGHT SPEED 16 Dexus, за нуждите на „СБАЛОЗ д-р Марко Марков - Варна“ ЕООД"
  • № на АОП: 9054677
  • Дата на поръчката: 26.07.2016 г.

Документи

1. Обява
5. Протокол от заседание на комисията


7. Допълнителни споразумения

8. Друга информация