ПП-01-2016 "Абонаментно сервизно обслужване на медицинската апаратура, останала без договор за поддръжка след проведена процедура, за нуждите на „СБАЛОЗ д-р Марко Марков - Варна“ ЕООД"

Информация за поръчката

  • Наименование: ПП-01-2016 "Абонаментно сервизно обслужване на медицинската апаратура, останала без договор за поддръжка след проведена процедура, за нуждите на „СБАЛОЗ д-р Марко Марков - Варна“ ЕООД"
  • № на АОП: 9050417
  • Дата на поръчката: 16.02.2016 г.

Документи

1. Публична покана - по образец


3. Разяснения и отговори на запитвания

4. Протоколи от заседания на комисията и приложения


6. Информация за извършени плащания

7. Информация за датите и основанията за приключване на договорите

8. Информация за гаранциите за изпълнение (в приложимите случаи)